Dodatni stroški:

Gradnja zidu:


Po vsakem rezultatu izračuna se predhodni two izračuni ohranijo na zaslonu.